Apendos digitala assistent

Behöver du en medarbetare som alltid är tillgänglig?
Behöver du en medarbetare som är tränad på hela er kunskapsbank med ostrukturerade data?
Är du redo för att testa artificiell intelligens på svenska?
Säg hej till apendos digitala assistent!

apendos digitala assistent svarar på de fördefinierade frågor man räknar med att användarna ska ställa, men assistenten kan också ställa frågan till en kunskapsbank om frågorna gäller något man inte förutsett. Denna kunskapsbank tränas med ostrukturerade data som webbsidor, instruktionsböcker, gamla supportärenden och andra dokument. På så sätt kan apendos digitala assistent vara en kompetent medarbetare redan från dag ett.

apendos digitala assistent bygger på väl beprövad AI-teknik från IBM Watson. IBM Watson förstår dock inte svenska, varför Apendo har tagit fram ett svenskt språkpaket till IBM Watson. Språkpaketet kan över 500 000 ord, vilket är betydligt mycket mer än en genomsnittlig vuxen svensk kan. Språkpaketet kan också anpassas med facktermer för din verksamhet.

apendos digitala assistent kan integreras med befintlig webbplats eller som självständig tjänst. Assistenten kan också integrera med externa system för att t.ex. leta busstider eller svara på hur vädret ser ut i dag.

apendos digitala assistent kan användas för intern och extern support eller vara ett digitalt stöd för att lära nya medarbetare att snabbare komma in i arbetet. Eller varför inte låta allmänheten ställa frågor direkt på er hemsida? Möjligheterna är stora, och tjänsten är helt anpassningsbar utifrån dina behov.

För mer information eller för att boka en demonstration, kontakta Marcus Norberg på marcus.norberg@apendo.se.

  • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
  • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

  • IBM – Premier Business Partner
  • Kofax
  • Spigraph

Vi stödjer

  • BRIS – Barnens rätt i samhället
  • Barncancerfonden
  • Non Fighting Generation Sweden